• Nederlands
  • English

SPECIALS | Versterk je organisatie

Systemisch leiderschap

Systemisch leiderschap bewaakt de balans in het organisatiesysteem als geheel. Hoe meer een systeem in balans is, hoe beter mensen hun opgave kunnen doen.

In dit zesdaagse leertraject leer je de krachtenvelden onder de ijsberg te begrijpen en hanteren. Het wordt zowel in open inschrijving als in-company gegeven. Het haakt sterk aan bij je professionele praktijk. Je krijgt een combinatie van theorie en veel opbouwen van vaardigheden rondom opstellingen en ontwikkeling van intuïtie en sensitiviteit.

Voor wie

Voor wie

Het leertraject Systemisch Leiderschap is effectief voor professionals die regelmatig in complexere omgevingen opereren. Dit kan zijn wanneer je een intern adviseur bent, project manager of als lijnmanager een team of afdeling aanstuurt. De gemene deler is, dat je te maken hebt met het creëren van draagvlak en onderstromen in team of organisatie.

Het leertraject haakt sterk aan bij je professionele praktijk. Niettemin vraagt het wel het een ander aan ontwikkelde eigenschappen om de materie goed te kunnen integreren: een mate van flexibiliteit, creativiteit, omgevingssensitiviteit en zelfreflectief vermogen of in ieder geval bereidheid dit verder te ontwikkelen. Je bent je ervan bewust dat er zich in een organisatie naast rationele processen, ook veel niet-rationele processen afspelen die invloed hebben op de betrokkenen en het project of adviesvraagstuk.

Resultaat

Doel en resultaat

De opleiding maakt je effectiever in probleemanalyses en procesinterventies. Hierdoor creëer je betere samenwerkingen en een succesvoller verloop van projecten en adviestrajecten. Je hebt geleerd zeer snel systemische krachtenvelden te doorzien en te hanteren. Je hebt geleerd wat systeemdynamieken zijn, hoe je deze herkent en welk effect deze hebben op de organisatie, de voortgang van het project en het functioneren van het (project)team. Je hebt oog gekregen voor de gelaagdheid die aanwezig kan zijn bij weerstanden in een team of organisatie en hoe je hier oplossingsgericht in kunt interveniëren. Je hebt meer zicht gekregen op je eigen leiderschapskwaliteiten en persoonlijke patronen die hier invloed op hebben. Al doende zul je als neveneffect verder zijn gegroeid in je stevigheid als adviseur en (project)manager en je intuïtieve scherpzinnigheid hebben vergroot.

Structuur

Structuur

Het leertraject bestaat uit zes dagen en één supervisiemiddag met een totale doorlooptijd van circa zes maanden. De aangeboden theorie behandelt kennis over systeemdynamieken in organisaties (Weber, Stam, Hellinger), veranderkundige aspecten (Organisatiedynamica / Homan) en interventiemogelijkheden. Ook wordt gebruikt gemaakt van theorie en technieken uit Neuro Linguïstisch Programmeren en de Transactionele Analyse (Berne). Door middel van oefeningen leer je verschillende technieken om situaties op te stellen waardoor je krachtenvelden, eventuele problemen en oplossingsrichtingen in beeld kunt brengen.