TROTS op onze klanten

Wij bouwen met je mee

Onze klanten komen uit de ICT, zakelijke dienstverlening, overheid en semi-overheid en zorg. In hun cultuur hebben mensgerichtheid en talent management een plaats. Zij hebben oog voor de ontwikkeling van hun mensen en willen de beste instrumenten inzetten om die groei gericht te begeleiden.

In onze samenwerking met hen zijn wij smeden. Wij omarmen de ambities van onze klanten. Jouw ambities. Die zijn voor ons vloeibaar metaal. Wij smeden mee met ons meesterschap in meten en talentontwikkeling. Wij bouwen mee aan teams en een vitale organisatiecultuur. Net zolang tot het resultaat puntgaaf is.

TROTS op | GAC Business Solutions

Growing together

GAC Business Solutions implementeert succesvol Microsoft Dynamics 365 bij midden markt bedrijven. Sinds 2015 werkt GAC met Personality at Work. De inzet: cultuurverandering om nieuwe wegen mogelijk te maken.

Algemeen directeur Erik van Driel: “Wij investeren in een organisatie waarin de klant en medewerker centraal staan. Met Personality at Work maken wij inzichtelijk hoe sollicitanten, medewerkers en teams ervoor staan met onze kerncompetenties en wat hun groeipotentieel is. Het geeft ze inzicht en handvatten voor ontwikkeling. Als de medewerkers en klanten groeien, groeit GAC ook, en zo maken we onze belofte Growing Together waar. Personality at Work helpt ons daar aantoonbaar bij.”

TROTS op | Nederlandse Spoorwegen

Fit tussen mens en werk

“Personality at Work zetten we in voor de beste match tussen mens en werk.” Inge Berting is één van de vijf loopbaancoaches die binnen de afdeling NS | Mobiliteit & Employability zijn opgeleid om met Personality at Work te werken. Binnen de NS is veel aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. De coaches zetten zich in om voor hun cliënten loopbaanwensen te matchen met talent.

 

 

 

 

 

 

TROTS op | Bosman & Vos en Greenpeace

Planet first

Nicoline Franken is een kundige en ervaren recruiter en organisatieadviseur. Zij is als associee verbonden aan Bosman & Vos, een adviesbureau met een focus op organisaties in het sociale domein. Samen met collega Francine van Rosmalen zet zij Personality at Work in.

“Bij Greenpeace hebben we met PaW een nieuw team coördinatoren samengesteld. We hebben gekeken naar leiderschapsstijlen, complementariteit, competenties en ontwikkelbaarheid daarvan. PaW maakt heel duidelijk welke persoonskenmerken iemand heeft en hoeveel invloed dit heeft op het functioneren. In het eigen werk, maar ook in een team. Een mooi proces, met een mooi nieuw hoofden team.”

“Ik vond het spannend, maar het assessment ervoer ik als een bevestiging van mijn persoon en competenties. Ergens wist ik wel dat ik analytisch was en een krachtig profiel had, maar nu stond het zwart op wit. Alsof ik was gelanceerd.”

Jochem Booij
Project Manager DF&A
Belastingdienst

 

WAT & HOE assessments

Personality works

Wie is jouw organisatie en wie ben jij? Wat geeft jullie vleugels?

Personality at Work helpt organisaties te groeien. Helpt jou te groeien. Het is de meetmethode die potentieel ontsluit en een basis legt voor een talent management dat je organisatie nóg beter maakt.

Medewerkers krijgen met heldere profielen inzicht in wat bij hun natuurlijke sterkte past. Het management en HR leren wij met de profielen in de hand het beste in mensen naar boven te halen. Zo laten wij Personality at Work landen in je organisatie en bouwen wij mee aan een vitale cultuur waar het potentieel van mensen wordt benut.

“Ik zie een PaW profiel als een goed instrument voor talentontwikkeling. Voor ons is het een startpunt met een soort nulmeting. Waar staat iemand en wat is zijn of haar potentie? Hoe kan iemand groeien?”

Eric Revers
Managing Partner TopBI

Ontwikkelassessments

Hoe groot wil je zijn?

Wij vinden dat een assessment mensen moet motiveren het beste uit zichzelf te halen. Daarom keren wij je binnenste naar buiten om je potentieel te vinden. We laten je zien waar je kracht zit. Wat je diepste drijfveren zijn om te excelleren. Welke eigenschappen je daarbij helpen en welke je tegenwerken. Wat je daaraan kan doen.

Dit verwoorden wij in een kernachtige rapportage die een roadmap naar je potentieel wordt. Niet alleen voor jou, maar ook voor je leidinggevende en je organisatie. Zo blijft werken tot je 67ste inspirerend.

 

“Personality at Work bleek een gouden greep om onze selectie procedures waterdicht te maken. Bepaalde competenties zijn lastig te toetsen in sollicitatiegesprekken, maar spelen wél een belangrijke rol in het succes van een kandidaat. VilaVerde neemt deze mee in het assessment.”

Denise van Ooijen,
HR-director Marcommit

 

Selectieassessments

De beste match

Bij elke vacature zoek je die ene collega. Die er 100% voor gaat. Die  de functie optilt en iets waardevols toevoegt aan je team en je organisatie.

Juist die ene vinden wij voor jou. Met onze meting en diepte-interviews brengen wij de kern van je kandidaten naar de oppervlakte en vertalen die naar karakterologische en functionele rolgeschiktheid. Zo kunnen wij met onze assessments waarheidsgetrouwe uitspraken doen over een match tussen persoon, de rol en jullie cultuur.

“Binnen Quadraam willen wij elk talent ruimte geven. Het goed vormgegeven en degelijke PaW Leiderschapsprofiel past daarbij en heeft impact. Het biedt een scherpe bewustwording van de eigen kwaliteiten en een gevalideerd referentiepunt voor verdere persoonlijke groei.”

Hans de Reus
Manager HRM Quadraam

Leiderschapsassessments

Dé manager bestaat niet

Elk type organisatie en elke fase van de ontwikkeling heeft een eigen soort leiderschap nodig. Daarom meten wij leiderschap vanuit verschillende dimensies. Daarmee brengen wij in beeld of jij als manager kan geven wat je mensen nodig hebben om te groeien en hun werk nog beter te kunnen doen. Of je het team en de organisatie verder kan brengen naar de stip op de horizon die bijdraagt aan een betere wereld.

Als jij je mensen kan inspireren betere versies van zichzelf te worden, groeien zij en je organisatie ook. En zo krijgt je organisatie managers die wezenlijk bijdragen aan een vitale toekomst.

‘Personality at Work is een instrument waar ik blind op kan vertrouwen. Dat is essentieel in mijn werk als studieadvies- en organisatiecoach. Tevens geeft het een verdieping, die elke keer weer tot mooie, inspirerende en spiegelende coachingsgesprekken leidt.’

Monique Tewes
Consultant &
PaW Practitioner

Voor HR professionals | PaW Practitioner worden

Maak het verschil

De opleiding tot PaW Practitioner verdiept je kennis en kunde als HR adviseur. Je leert PaW profielen lezen en daarmee mensen en hoe ze functioneren. Je adviezen krijgen een wetenschappelijke onderbouwing. Over de beste professional of manager op de beste plek. Over de samenstelling en effectiviteit van teams. Over potentieel-  en loopbaanontwikkeling.

Personality at Work helpt je als adviseur het verschil te maken. Wij gaan niet op jouw stoel zitten, maar wij staan achter jou.

 

 

‘Doordat mijn kandidaat zo goed scherp had gekregen waar bepaalde dingen vandaan kwamen en hoe ze die kon verbeteren, behaalde ze hierin met een korte coaching al heel snel concrete en zichtbare resultaten.’

Inge Berting
Loopbaancoach NS &
PaW Practitioner

Filosofie | wetenschap in een persoonlijke jas

Elk PaW profiel dat wij je toesturen, is psychometrisch vakwerk voor je kandidaat. Geen standaard rapport, maar een wetenschappelijke röntgenfoto van precies díe persoon. Met aandacht voor het essentiële potentieel dat nog verborgen ligt.

Daarmee help je als HR professional mensen boven zichzelf uit te laten stijgen en regie te nemen over hun groei. Dat is de magie die Personality at Work jou en je organisatie biedt.

 

Voor HR professionals | historie van de methode

Expertise voor jou

In 2000 omarmden wij de NEO-PI-R als instrument voor persoonlijkheidsonderzoek. Dat was het startpunt voor jarenlange ontwikkeling op het systeem. Inmiddels hebben onze assessments een vaste eigen plek in de markt. Door de zuivere meting van talent en potentieel en de ‘add-ons’ zoals de aanleg voor competenties en functierichtingen. Maar ook door onze persoonlijke aandacht voor de kandidaten en de organisatie, die evengoed bij onze aanpak hoort.

Omdat wij ook geloven in ‘samen groeien’, besloten wij rond 2014 onze kennis en kunde te gaan delen. Toen werd methode ook opleiding. Al onze expertise is daarin gebundeld voor jou.

 

“In de PaW Campus voel ik me onderdeel van een groep inspirerende professionals, die ik kan benaderen voor intervisie en voor het delen van dezelfde idealen met betrekking tot de (veer)kracht van mensen. En tijdens elke intervisiebijeenkomst is er ook aandacht voor je eigen persoonlijke ontwikkeling. Een cadeautje!”

Patricia Hoekstra
Loopbaancoach NS &
PaW Practitioner

Voor HR professionals | PaW Campus

Blijf leren

De PaW Campus is een groeiende en inspirerende community van adviseurs die Personality at Work gebruiken. Sommigen werken zelfstandig, anderen zijn werkzaam in een staffunctie bij een grote of kleinere organisatie. Allen zijn zij specialist in werving & selectie, coaching, of leiderschaps- en organisatieontwikkeling.

Uitwisseling en blijven leren vinden wij belangrijk. En leuk. Het doel van de PaW Campus is dan ook voortdurend de kennis en kunde van de PaW adviseurs te verrijken. Om dit te faciliteren organiseren wij minimaal twee keer per jaar een bijeenkomst met de leden en tussentijdse workshops die themagericht zijn.

 

SPECIALS | Benut je potentieel

Perspectief op groei

Organisaties worden groot door mensen die groeien. Teams worden sterker als de teamleden elkaars waardevolle eigenschappen weten te benutten. Jij groeit als je daartoe besluit en in beweging komt.

Onze programma’s faciliteren groei, waarbij wij vinden dat elke verandering een verbetering moet zijn. Dat zijn in-company trainingen, teambuilding, open trainingen en coaching. Het vertrekpunt is wat er al goed gaat. En dat is soms meer dan mensen denken. In onze stijl van werken zijn we veelal praktisch, gaan we diep als het nodig is en houden wij de beoogde stip op de ontwikkelingshorizon in het vizier. Wij leren geen trucjes aan, maar faciliteren transformatie.

 

 

SPECIALS | Versterk jezelf

Zelfsturing & Impact

Je bent manager of professional en je wilt een volgende stap zetten in je professionele ontwikkeling. En dus in je persoonlijke groei, want die vormt de basis voor je slagkracht in je werkpraktijk. Je leerdoel kan gaan over het vergroten van je zelfsturend vermogen, je eigen presentatie en zelfvertrouwen daarin, of de kwaliteit van je interactie en communicatie met anderen en je stijl van leidinggeven. Wat het ook is, de training Zelfsturing & Impact kan dan ook voor jou een op maat gesneden leertraject zijn.

 

 

SPECIALS | Versterk je team

Team op dik ijs

Een sterk team is geen geluk, maar dat creëer je. Dat is wat wij doen met onze teambuilding. Jullie krijgen inzicht in elkaars kwaliteiten, valkuilen en het effect op elkaar en jullie organisatie.

Het programma voor een teamdag is altijd anders, want dat is de vraag ook. De uitkomst is wel altijd gelijk: meer vertrouwen, elkaar beter vinden in de werkpraktijk, gezamenlijke groei, beter feedback durven geven en positieve energie om gezamenlijke doelen te bereiken. Zo bouw je een sterk team en dik ijs om op te lopen.

 

 

Voor wie

Het leertraject Systemisch Leiderschap is effectief voor professionals die regelmatig in complexere omgevingen opereren. Dit kan zijn wanneer je een intern adviseur bent, project manager of als lijnmanager een team of afdeling aanstuurt. De gemene deler is, dat je te maken hebt met het creëren van draagvlak en onderstromen in team of organisatie.

Het leertraject haakt sterk aan bij je professionele praktijk. Niettemin vraagt het wel het een ander aan ontwikkelde eigenschappen om de materie goed te kunnen integreren: een mate van flexibiliteit, creativiteit, omgevingssensitiviteit en zelfreflectief vermogen of in ieder geval bereidheid dit verder te ontwikkelen. Je bent je ervan bewust  dat er zich in een organisatie naast rationele processen, ook veel niet-rationele processen afspelen die invloed hebben op de betrokkenen en het project of adviesvraagstuk.

Voor wie

Doel en resultaat

De opleiding maakt je effectiever in probleemanalyses en procesinterventies. Hierdoor creëer je betere samenwerkingen en een succesvoller verloop van projecten en adviestrajecten. Je hebt geleerd zeer snel systemische krachtenvelden te doorzien en te hanteren. Je hebt geleerd wat systeemdynamieken zijn, hoe je deze herkent en welk effect deze hebben op de organisatie, de voortgang van het project en het functioneren van het (project)team. Je hebt oog gekregen voor de gelaagdheid die aanwezig kan zijn bij weerstanden in een team of organisatie en hoe je hier oplossingsgericht in kunt interveniëren. Je hebt meer zicht gekregen op je eigen leiderschapskwaliteiten en persoonlijke patronen die hier invloed op hebben. Al doende zul je als neveneffect verder zijn gegroeid in je stevigheid als adviseur en (project)manager en je intuïtieve scherpzinnigheid hebben vergroot.

Resultaat

Structuur

Het leertraject bestaat uit zes dagen en één supervisiemiddag met een totale doorlooptijd van circa zes maanden. De aangeboden theorie behandelt kennis over systeemdynamieken in organisaties (Weber, Stam, Hellinger), veranderkundige aspecten (Organisatiedynamica / Homan) en interventiemogelijkheden. Ook wordt gebruikt gemaakt van theorie en technieken uit Neuro Linguïstisch Programmeren en de Transactionele Analyse (Berne). Door middel van oefeningen leer je verschillende technieken om situaties op te stellen waardoor je krachtenvelden, eventuele problemen en oplossingsrichtingen in beeld kunt brengen.

Structuur

SPECIALS | Versterk je organisatie

Systemisch leiderschap

Systemisch leiderschap bewaakt de balans in het organisatiesysteem als geheel. Hoe meer een systeem in balans is, hoe beter mensen hun opgave kunnen doen.

In dit zesdaagse leertraject leer je de krachtenvelden onder de ijsberg te begrijpen en hanteren. Het wordt zowel in open inschrijving als in-company gegeven. Het haakt sterk aan bij je professionele praktijk. Je krijgt een combinatie van theorie en veel opbouwen van vaardigheden rondom opstellingen en ontwikkeling van intuïtie en sensitiviteit.

 

Personality at Work is een productnaam van:

VilaVerde Consultancy
Maartensdijkseweg 7a
3723 MC  Bilthoven
(0346) 212156

info@vilaverde.nl

Plan hier je route naar VilaVerde

Over ons | wie we zijn

Wij zijn smeden

VilaVerde is de naam van ons bureau achter de Personality at Work diensten en producten. Met een vaste kern van vier en elf associés die aan ons verbonden zijn, zitten we tussen het werk door met vijftien personen aan de lunchtafel. Of aan een borrel samen met een klant om een succes te vieren.

Voor ons draait het om één ding: het ontsluiten, benutten en ontwikkelen van jouw potentieel en dat van je organisatie. Dat lijkt misschien weinig, maar potentieel is oneindig. En als je het eenmaal hebt gezien, kun je niet meer terug.

 

 

Personality at Work is een productnaam van:

VilaVerde Consultancy

Maartensdijkseweg 7a
3723 MC  Bilthoven
(0346) 212156

info@vilaverde.nl

Plan hier je route naar VilaVerde 

Over ons | hoe we werken

Betekenis hebben

Vanaf de start van VilaVerde in het jaar 2000, willen wij positief en zichtbaar bijdragen aan de groei en het leven van personen en organisaties. Met elke interventie, klein of groot. Wij vinden ze allemaal even belangrijk.

Betekenis hebben is wat telt. Dat én lange relaties met onze klanten, door hen te koesteren en telkens opnieuw ultiem tevreden te maken met onze diensten.

Dit doen we vanuit onze waarden respect, integriteit, creativiteit, verbinding en resultaatgerichtheid. Dat is waar we in geloven en waar we naar leven en werken. We like to walk our talk.

 

 

Personality at Work is een productnaam van:

VilaVerde Consultancy
Maartensdijkseweg 7a
3723 MC  Bilthoven
(0346) 212156

info@vilaverde.nl

Plan hier je route naar VilaVerde

Over ons | contact opnemen

Vertel ons wie je bent

Wil je ergens meer over weten of gewoon iets kwijt? Bel ons of laat hieronder een bericht achter. We horen je graag!

Mail ons Bel ons